Úvod do informatiky
(U001)

 
 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 
 

Jemný úvod do předmětu informatika a výpočetní technika.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu